digiarkisto

Premissi 6/2014 kansi

Premissi 6/2014

  • 4 AJANKOHTAISTA
  • 8 ILMI√Ė
  • 16 HYVINVOINNIN MITTAAJA
  • 18 OHJAIMISSA
  • 26 ASIANTUNTIJALTA
  • 30 ASIANTUNTIJALTA
  • 35 ASIANTUNTIJALTA
  • 40 TALOUS
  • 43 TIETEELLINEN ARTIKKELI
  • 52 TIETEELLINEN ARTIKKELI


twitter.com

Johtamistyön ja suunnittelun tueksi - tilaa Premissi!

Premissi tukee sosiaali- ja terveysalan johtajuutta vaativissa ja muuttuvissa tilanteissa työpaikoilla. Lehti nostaa esille pulmallisiakin lähijohtamisen teemoja ja antaa välineitä kehittää johtajuutta arkipäivän työssä, jossa keskeisiä puheenaiheita ovat esimerkiksi työhyvinvointi ja tehokkuus.

Johtajuutta tukeva aikakauslehti

Premissi auttaa terveydenhuollon ammattilaisia saamaan johtamisen menetelmiä paremmin haltuun. Premissi vie eteenpäin ajankohtaista terveys- ja sosiaalialan ammatillista keskustelua. Premississä julkaistaan tieteellisen referee-menettelyn läpikäyneitä, johtajuutta tukevia artikkeleita sekä vapaamuotoisempia eri asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita. Lisäksi lehdestä voi lukea henkilökuvia, reportaaseja, työhyvinvointiin liittyviä näkökulmia ja kolumneja. Kynämme tarttuvat myös johtamisen ajankohtaisiin ilmiöihin.             Tilaa Premissi!